lista polskich publikacji w dziedzinie promieniowania synchrotronowego i aplikacji

wg pierwszego autora

Baza polskich publikacji w dziedzinie promieniowania synchrotronowego nadal się rozwija. Zapraszamy do zapoznania sie z wersją 1.5 (27-06-2006) oraz suplementem. (13-09-2006)

   

Zamieszczone obok pliki zawierają publikacje uporządkowane na różne sposoby w celu ułatwienia wyszukiwania istniejących danych. (Ich zawartość jest identyczna.) Prace magisterskie, doktoraty oraz rozprawy habilitacyjne umieszczone zostały w osobnym pliku.

Dziękujemy za dosłane informacje i ponownie prosimy o sprawdzenie i poprawienie bądź uzupełnienie danych dotyczących publikacji. Przypominamy, że chodzi o publikacje, w których:

1) treść ma związek z pomiarami lub teorią badań z wykorzystaniem synchrotronów lub innych urządzeń dających silną wiązkę światła (zakres optyczny do rentgenowskiego), np. Free Electron Lasers

2) publikacja ukazała się w czasopiśmie, książce, materiałach konferencyjnych.

3) wspołautorzy są afiliowani w Polsce (co najmniej jeden).

Dodatkowo chcemy stworzyć bazę doktoratów, prac magisterskich i habilitacyjnych wykonanych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Prosimy o nadsyłanie także takich informacji.

Planowanie jest również utworzenie bazy raportów publikowanych przez Hasylab, ESRF, i inne instytucje synchrotronowe.

W celu ułatwienia pracy nad bazą, prosimy aby, w miarę możliwości, przesyłać dane w formacie składającym się z 6-ciu linii:

Autorzy
Tytuł pracy
Czasopismo (lub dokładne informacje o książce)
Rok wydania
Synchrotron
Dane o konferencji (jeśli to są materiały z konferencji)

na przykład:

Iksiński XY, Ygrekowski YZ, Zetowski ZX
Lattice parameters of alpha phase
Acta Physica Polonica A101 (5) (2002) 781-785
2002
Hasylab/Doris Hasylab/Petra

Wszelkie informacje dotyczące bazy prosimy przesyłać na adres dr W. Paszkowicza .

wg roku publikacji

wg nazwy czasopisma

wg tytułu publikacji

wg dziedziny czasopisma

dysertacje

statystyka

suplement


@ ostatnio zmodyfikowano 13-09-2006 przez AW

wstecz