Prof. dr hab. Andrzej Burian
Instytut Fizyki
Uniwersytet Śląski
ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
 
email:  burian at us.edu.pl
http: www.us.edu.pl
krótki życiorys naukowy:
studia: 1967-1972 Uniwersytet Śląski
doktorat: 1981, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
habilitacja: 1994, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
profesura: 2004
Zatrudnienie:
1972-1995 Zakład Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu (stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt)
1995-1997 Instytut Problemów Techniki, Wydział Techniki, Uniwersytet Śląski (profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego)
1995-1998 Zakład Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu (adiunkt)
1998-2002 Centrum Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu (adiunkt)
1997- Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski (profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego)
zainteresowania naukowe:
Badania strukturalne układów niekrystalicznych: nanorurek węglowych, fulerenów, cebulek fulerenowych, węgli aktywnych i nieuporządkowanych, amorficznych półprzewodników, szkieł, cieczy.
Metody badawcze: rozpraszanie szerokokątowe elektronów (WAES), promieniowania rentgenowskiego (WAXS) i neutronów, analiza subtelnej struktury rentgenowskiej krawędzi absorpcji (EXAFS), anomalne rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego (AWAXS).
Dwudziestoletnie doświadczenie w zastosowaniach promieniowania synchrotronowego w Laboratoire d'Utilisation de Rayonnement Electromagnetique (LURE) w Orsay, we Francji i European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) w Grenoble, we Francji. Dziesięcioletnie doświadczenie w zastosowaniach neutronów ze źródeł reaktorowych (Institute Laue-Langevin w Grenoble, we Francji) i spallacyjnych (Rutherford Appleton Laboratory, Didcot, Chilton, Wielka Brytania).
wybrane prace:
Autor i współautor przeszło stu naukowych publikacji.

@ ostatnio zmodyfikowano 21-04-2006 przez AW

wstecz

strona główna