Rusza pierwszy konkurs na projekty pomiarowe, które będą realizowane od października 2018 roku na polskim synchrotronie SOLARIS.

Nabór wniosków o przyznanie czasu badawczego w Centrum SOLARIS rozpocznie się 9 kwietnia i potrwa do 20 maja 2018 r.

W tym okresie będzie można aplikować o możliwość prowadzenia eksperymentów na linii UARPES oraz PEEM/XAS (stanowiska pomiarowe PEEM i XAS). Stanowiska te umożliwiają badania m.in. półprzewodników, nadprzewodników, izolatorów topologicznych, stopów metali, cienkich warstw, nanostruktur magnetycznych czy ogniw słonecznych.

Więcej szczegółów na stronie SOLARIS:

www.synchrotron.pl