Uwadze naszych członków polecamy nadchodzące konferencje:

- współorganizowaną przez PTPS konferencję  ISSRNS 2109.