Od 4 do 9 listopada 2018 roku w Narodowym Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie odbędzie się pierwsza regionalna
szkoła HERCULES-HERCULES Regional school.

ZACHĘCAMY MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW,
ZAINTERESOWANYCH PROWADZENIEM BADAŃ NAUKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM
PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO, DO UCZESTNICTWA W WYDARZENIU.


Adres internetowy szkoły:
http://www.synchrotron.uj.edu.pl/hercules