Biuletyn Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego.

Dostęp do spisów treści (numery 1-2) oraz tekstów artykułów (numery wyższe) .

Rok 2002 - VOL. 1

Rok 2003 - VOL. 2

Rok 2004 - VOL. 3

Rok 2005 - VOL. 4

Rok 2006 - VOL. 5a i 5b

Rok 2007 - VOL.5c

Rok 2007 - VOL. 6

Rok 2008 - VOL. 7a i 7b

Rok 2009 - VOL. 8

Rok 2010 - VOL. 9

Rok 2011 - VOL. 10

Rok 2012 - VOL. 11

Rok 2013 - VOL. 12

Rok 2014 - VOL. 13

Rok 2015 - VOL. 14

Rok 2016 - VOL. 15

Rok 2017 - VOL. 16

Dostępne są również pełne numery Biuletynów o numerach:

vol_6, vol_7, vol_8, vol_9, vol_10, vol_11(high-res), vol_11 (low-res), vol_12 , vol_13 , vol_14 , vol_15 , vol_16

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PTPS w tegorocznych wyborach Prezesa PTPS,  członków Zarządu PTPS
i członków Komisji Rewizyjnej PTPS na kadencję 2017-2020
głosowania zostaną przeprowadzone drogą internetową.

W trakcie Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 6 września 2017 roku
o godz. 16:15 w sali 3/11 Budynku Centrum Nanotechnologii A Politechniki Gdańskiej, została powołana
Komisja Wyborcza.

Skład Komisji Wyborczej po jej ukonstytuowaniu się jest następujący:
- Anna Wolska (IF PAN Warszawa) - przewodnicząca
- Elżbieta Dynowska (IF PAN, Warszawa) - sekretarz
- Wojciech Rypniewski (IChB PAN, Poznań) - członek

Obwieszczenie Komisji Wyborczej PTPS dotyczące trybu przeprowadzenia i terminarza wyborów

 

Komisja Wyborcza przeprowadziła drogą elektroniczną wybory statutowych władz PTPS. Wynik wyborów opisują poniższe protokoły:

protokół głosowania elektronicznego w wyborach Prezesa PTPS,

– protokół głosowania elektronicznego w wyborach Zarządu PTPS,

– protokół głosowania elektronicznego w wyborach Komisji Rewizyjnej PTPS.

 


 

Polecamy pierwszą informację o elektronicznym systemie obsługi użytkowników uruchomionym w SOLARISie. Poniżej zamieszczamy link do prezentacji Pani Alicji Górkiewicz, która skierowała do naszego środowiska prośbę o testowanie systemu i zgłaszanie uwag i sugestii.

Polecamy wszystkim użytkownikom promieniowania synchrotronowego prezentację Joanne McCarthy – dyrektora  Biura Obsługi Użytkowników ESRF. Prezentacja ta została przedstawiona podczas KSUPS'17 i ma na celu ułatwienie polskim użytkownikom przygotowania projektów
składanych do ESRF.

Znalezione obrazy dla zapytania esrf photo