przydatne linki

 

ESUO – European Synchrotron User Organisation – europejska organizacja zrzeszająca użytkowników promieniowania synchrotronowego

light sources.org informacje o źródłach promieniowania synchrotronowego

ESRF - konsorcjum Polska w ESRF

LEAPS - the League of European Accelerator-based Photon Sources – konsorcjum mające na celu intensyfikację i promowanie badań prowadzonych z wykorzystaniem akceleratorowych źródeł promieniowania

synchrotrony

Centrum Promieniowania Synchtrotronowego (Polska)

ESRF strona synchrotronu w Grenoble (Francja)

HASYLAB strona synchrotronu w Hamburgu (Niemcy)

MAX-lab strona synchrotronu w Lund (Szwecja)

BESSY strona synchrotronu w Berlinie (Niemcy)

ELETTRA strona synchrotronu w Trieście (Włochy)

analiza danych

X-RAY DATA BOOKLET

Demeter strona główna programu do analizy EXAFS

FEFF strona programu FEFF służącego do analizy widm XANES