Klauzula informacyjna dotycząca udostępnionych Polskiemu Towarzystwu Promieniowania Synchrotronowego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.

 

2. Źródło danych osobowych:
Państwa dane osobowe zostały przekazane nam przez Państwa i są przechowywane
i przetwarzane na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej. 


3. Cel przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) opisaną w Rozdziale II pkt. 7 i 8 Statutu PTPS, a w szczególności w związku z działaniami i wydarzeniami organizowanymi lub współorganizowanymi przez PTPS, w dokumentacji z prowadzonej działalności oraz w celach sprawozdawczych i projektowych (w przypadku finansowania działalności PTPS ze środków publicznych zewnętrznych).

4. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili ustania członkostwa w PTPS lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgodę mogą Państwo wycofać drogą mailową pisząc
na adr
es: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Udostępnianie danych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji publicznej, publicznym instytucjom finansującym działalność PTPS, a także organom lub instytucjom Unii Europejskiej.

 

6. Zabezpieczenie danych:

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem prawa.


7. Uprawnienia:
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8. Informacje końcowe

1) Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i udoskonalania formy i treści niniejszej klauzuli informacyjnej.

2) Uwagi, pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych prosimy kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych. Kontakt
z IOD możliwy jest pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do udziału w konferencji
XAFS-17

17th International Conference on X-Ray Absorption Fine Structure,
która odbędzie się w tym roku w Krakowie
w dniach 20-27 lipca 2018.
Konferencja poświęcona jest szeroko pojętej rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej i metodom, które są z nią związane.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego.

Dostęp do spisów treści (numery 1-2) oraz tekstów artykułów (numery wyższe) .

Rok 2002 - VOL. 1

Rok 2003 - VOL. 2

Rok 2004 - VOL. 3

Rok 2005 - VOL. 4

Rok 2006 - VOL. 5a i 5b

Rok 2007 - VOL.5c

Rok 2007 - VOL. 6

Rok 2008 - VOL. 7a i 7b

Rok 2009 - VOL. 8

Rok 2010 - VOL. 9

Rok 2011 - VOL. 10

Rok 2012 - VOL. 11

Rok 2013 - VOL. 12

Rok 2014 - VOL. 13

Rok 2015 - VOL. 14

Rok 2016 - VOL. 15

Rok 2017 - VOL. 16

Dostępne są również pełne numery Biuletynów o numerach:

vol_6, vol_7, vol_8, vol_9, vol_10, vol_11(high-res), vol_11 (low-res), vol_12 , vol_13 , vol_14 , vol_15 , vol_16

 

Polecamy pierwszą informację o elektronicznym systemie obsługi użytkowników uruchomionym w SOLARISie. Poniżej zamieszczamy link do prezentacji Pani Alicji Górkiewicz, która skierowała do naszego środowiska prośbę o testowanie systemu i zgłaszanie uwag i sugestii.