Home

 

Multipole2 html 27f14cc0

 

 

Wszystkich członków PTPS zapraszamy na współorganizowaną przez Towarzystwo Konferencję:

MULTI-POLE APPROACH TO STRUCTURAL SCIENCE

Warszawa 10-13 maja 2015, Pałac Staszica

Konferencja w zamierzeniu jest promocją osiągnięć nauk strukturalnych dokonanych przez naukowców polskich bądź blisko związanych z Polską. Oczekujemy licznego uczestnictwa polskiej diaspory krystalograficznej. Prosimy członków Towarzystwa o rozpropagowanie Konferencji.

(Plakat konferencji)

 

 

 


 

Polskie Towarzystwo Promieniowana Synchrotronowego
wraz z Uniwersytetem Śląskim
organizuje

XI Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego,

które odbędzie się w dniach 1-4 września 2015 roku
w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
w Chorzowie.


Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS) to odbywający się w dwuletnim cyklu przegląd aktualnych osiągnięć naukowych, technologicznych oraz trendów rozwojowych z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe czyli promieniowanie elektromagnetyczne, które zyskuje coraz większe znaczenie w badaniach z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, biologii a także medycyny. Przyszłoroczna konferencja zyskuje dodatkowe znaczenie wobec faktu bliskiego oddania do użytku polskiego synchrotronu – SOLARIS w Krakowie. Będzie to jedyne tego typu urządzenie badawcze w Europie środkowo-wschodniej, które będzie docelowo służyć jednocześnie dużej grupie badaczy z Polski i innych krajów.

Program sympozjum KSUPS obejmuje wykłady specjalne, sesje referatowe, sesję plakatową a także wycieczkę do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Planowana jest sesja poświęcona liniom badawczym w SOLARIS.

Przewidujemy stypendia dla młodych uczestników zapewniające pokrycie pełnych kosztów uczestnictwa, uzyskiwane w drodze konkursu.


 

Szukaj