Print
Hits: 775

Asystent lub adiunkt (w zależności od kwalifikacji) w dziedzinie metod rentgenowskiej dyfrakcji wysokorozdzielczej fizyki ciała stałego

Zatrudniony zwycięzca konkursu będzie prowadził eksperymentalne badania w dziedzinie fizyki ciała stałego, stosując metody rentgenowskiej dyfrakcji wysokorozdzielczej. Badania będą ukierunkowane na strukturę defektową cienkich warstw i wielowarstw, syntetyzowanych głównie w laboratoriach Instytutu Fizyki PAN. Możliwe będzie prowadzenie własnych projektów naukowych. Kandydat powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu badań w dziedzinie fizyki i chemii ciała stałego. Doświadczenie w dyfrakcyjnych badaniach rentgenowskich będzie uznane za korzystne .

Dodatkowe informacje o stanowisku udziela Prof. Dr. hab. Wojciech Paszkowicz
(e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., phone +48 221163301